02753863501

Thứ Năm, 23/05/2024 - 4:25 Chiều

Giới thiệu về XÃ Tân hào

Xã Tân Hào là xã trung tâm tiểu vùng III của Huyện Giồng Trôm, cách trung tâm huyện Giồng Trôm 7km. Phía đông giáp với xã Tân Thanh và xã Bình Hòa, phía tây giáp với xã Tân Lợi Thạnh, phía nam giáp với xã Hưng Nhượng và Hưng Lễ, phía bắc giáp với xã Long Mỹ.

Xã Tân Hào có 6 ấp gồm: Ấp Tân Thị, ấp Giồng Tre Quạ, ấp Giồng Ông Xồm, ấp Giồng Bà Thủ, ấp Giồng Bà Mén và ấp Tân Thị Đình…

Bản đồ hành chính tỉnh Bến Tre

Thông báo MỚI