02753863501

TÂN HÀO TIẾP TỤC TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN CÀI ĐẶT VÀ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VNEID???

✊ Nằm trong chuỗi hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, Hưởng ứng các hoạt động sôi nổi năm 2023 với chủ đề: “ Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”. Ngày 21/06/2023 Xã đoàn phối hợp Công an xã tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên, người dân cài đặt app VNIED của Bộ Công an và các bước kích hoạt, sử dụng định danh điện tử mức độ 2, đồng thời tuyên truyền cho công dân hiểu được lợi ích của việc sử dụng tích hợp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
✊ Sau một ngày thực hiện, với 15 lực lượng là đoàn viên và thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng xã đã tuyên truyền, hướng dẫn cho đoàn viên, thanh niên, người dân của xã Tân Hào đăng ký, kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 đã cài đặt, kích hoạt được 144 tài khoản định danh điện tử mức 2 qua app VNIED của Bộ Công an.
✊ Qua việc hướng dẫn sử dụng giúp đoàn viên, thanh niên và người dân nắm được lợi ích của việc sử dụng tích hợp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, góp phần thực hiện đạt mục tiêu Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Mong rằng trong thời gian tới đoàn viên, thanh niên, bà con nhân dân sẽ chung tay cùng nhau tuyên truyền chia sẽ rộng rãi hơn về lợi ích của việc sử dụng tích hợp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đến người thân, gia đình và bạn bè để cùng nhau thực hiện thắng lợi mục tiêu chính trị tại địa phương.