02753863501

HỘI THẢO NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ TÂN HÀO GIAI ĐOẠN 1930 – 2022

          Ngày 28 / 02 /2023, Đảng bộ xã Tân Hào tổ chức Hội thảo nghiên cứu, biên soạn tái bảnLịch sử Đảng bộ xã Tân Hào giai đoạn 1930 -2022, tái bản có chỉnh lý, bổ xung. Dự hội thảo có đồng Lê Thanh Tòng – Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm CT huyện; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Hào; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã Tân Hào qua các thời kỳ.

          Bản sơ thảo lần thứ nhất, tái bản có chỉnh lý bổ sung lịch sử Đảng bộ xã Tân Hào giai đoạn 1930 – 2022 gồm lời giới thiệu, các chương nội dung; sự kiện, và phần kết luận, phụ lục. Được nghiên cứu, biên soạn trên cơ sở kế thừa, có bổ sung, chỉnh lý cuốn lịch sử Đảng bộ xã Tân Hào giai đoạn 1930 – 2009 và tiếp tục biên soạn mới giai đoạn 2010 – 2022.

          Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu đều nhất trí và đánh giá cao bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ xã được nghiên cứu, biên soạn nghiêm túc, công phu; bố cục chương, mục hợp lý; có giá trị tổng kết cả về lý luận và thực tiễn. Nguồn tài liệu lịch sử được Đảng ủy, đáng tin cậy; số liệu, dẫn chứng phong phú. Phương pháp nghiên cứu hợp lý, phương pháp trình bày khoa học, đúng với yêu cầu biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương. Bản thảo đã dựng lại quá trình xây dựng và trưởng thành của tổ chức cơ sở Đảng địa phương, phản ánh trung thực, khách quan, có hệ thống chủ trương và những giải pháp, quyết sách linh hoạt, sáng tạo của Đảng bộ xã trên tất cả các lĩnh vực; ghi lại những thành tích, đóng góp của cán bộ Đảng viên, nhân dân của xã Tân Hào vào các phong trào chung của đất nước trên mỗi chặng đường lịch sử.

          Tại hội thảo, các đại biểu cũng đóng góp bổ sung, làm rõ thêm một số nhận định, đánh giá về những quyết sách, chủ trương mang tính bước ngoặt, đột phá, sáng tạo của Đảng ủy xã; bổ sung thêm một số sự kiện, làm sâu sắc thêm phần kết luận, những bài học kinh nghiệm. Những đóng góp về sức người, sức của, những hi sinh mất mát của các anh hùng liệt sỹ, mẹ VNAH trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, và trong giai đoạn xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2022.

          Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Lê Thanh Tòng – Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm CT huyện đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Chỉ đạo biên soạn, xuất bản và phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Tân Hào trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo Ban biên tập làm tốt công tác thu thập tài liệu, nhân chứng, vật chứng sớm hoàn thành cuốn lịch sử Đảng bộ xã Tân Hào giai đoạn 1930 -2022 theo kế hoạch đề ra.

          Kết luận Hội thảo, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Tân Hào trân trọng cảm ơn các đại biểu đã dành thời gian tham dự Hội thảo và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, chất lượng. Ban Chỉ đạo sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến, đặc biệt là các ý kiến góp ý nhằm làm nổi bật hơn tư duy, tầm nhìn, sự tiếp nối, kế thừa, làm nổi bật những thành tựu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã qua các thời kì. Ban biên soạn sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đặc biệt là những ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ để chỉnh sửa, bổ sung bản thảo đảm bảo theo đúng yêu cầu đề ra./.