02753863501

Đảng ủy xã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

         Chiều ngày 09/10, Đảng ủy xã tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Về dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Minh Khôi – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ cùng các các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí Trưởng các ban ngành đoàn thể xã và các đòng chí Bí thư chi bộ chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

         Hội nghị diễn ra với các nội dung chính như sau: Nội dung thứ nhất sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Nội dung thứ hai thảo luận tham gia đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nội dung thứ ba đồng chí Trịnh Minh Khôi – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh phát biểu chỉ đạo. Nội dung thư tư đồng chí Trần Thanh Trung – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã phát biểu ý kiến chỉ đạo và kết luận hội nghị.

         Trong 9 tháng đầu năm 2023 các nhiệm vụ chính trị của địa phương được triển khai, thực hiện khá toàn diện và dành được những kết quả quan trọng. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, bằng việc đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ đảng viên; nề nếp và chất lượng sinh hoạt các chi bộ trực thuộc được duy trì; xây dựng chi bộ ấp Tân Thị Đình đạt chi bộ ấp trong sạch vững mạnh toàn diện;  Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể được quan tâm; uy tín, năng lực và sự lãnh đạo của Đảng được nâng cao. Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế; sản xuất nông nghiệp, ngành nghề công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ được duy trì; phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới tiếp tục được phát huy; thu – chi ngân sách đảm bảo nguyên tắc; hoạt động văn hoá xã hội phát triển; công tác giáo dục đạt kết quả tốt; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh trật tự luôn ổn định và giữ vững; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên; công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt đến nay xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí.

         Công tác xây dựng Đảng các đại biểu tập trung thảo luận về công tác phát triển đảng viên tại các chi bộ gặp nhiều khó khăn.

         Về công tác phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ quốc phòng an ninh: Các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ trách nhiệm của các ấp trong công tác tập trung xây dựng nông thôn mới, ấp văn hoá kiểu mẫu ( ấp Giồng Ông Giồng và ấp Giồng Bà Mén); công tác kiểm tra môi trường ở các hộ chăn nuôi qua ý kiến tiếp xúc của cử tri trong 6 tháng đầu năm, cần tiếp tục có giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Về an ninh trật tự vừa qua trên địa bàn xã có xuất hiện tình trạng trộm cắp; công tác phòng chống đấu tranh tố giác tội phạm trong thời gian qua. Đề nghị các ấp, các ban ngành đoàn thể tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia thực hiện lập tài khoản định danh điện tử và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

         Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trần Thanh Trung – Bí thư Đảng uỷ đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân trong xã đã đạt được trong 9 đầu năm. Bên cạnh đó cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế, yếu kém như: Một vài chi bộ chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển bồi dưỡng để tạo nguồn kết nạp đảng viên mới; việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện thực hiện còn chậm; sinh hoạt đảng ở các chi bộ công tác tự phê bình và phê bình có lúc chưa làm thường xuyên ở môth vài chi bộ. Về mặt phát triển kinh tế xã hội: tiến độ thực hiện một số tiêu chí xây dựng ấp văn hóa kiểu mẫu; tỷ lệ hộ dân tham gia sinh hoạt tổ NDTQ và ngày chủ nhật nông thôn mới ở các ấp thời gian qua tỷ lệ còn thấp. Nguồn vốn huy động trong dân xây dựng giao thông nông thôn còn đạt thấp so với kế hoạch. Các tổ hợp tác được thành lập nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao, việc duy trì họp tổ định kỳ chưa đồng đều, đầu ra sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn xảy ra trên địa bàn. Qua đó đồng chí cũng nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 3 tháng cuối năm cụ thể như: Đảng ủy xã cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của TW và các cấp ủy Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và quần chúng Nhân dân. Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ Đảng và phát triển đảng viên mới; bổ sung, hoàn thành các chỉ tiêu theo nội dung xây dựng Nông thôn mới đã được các ban ngành đoàn thể tỉnh, huyện đóng góp trong thời gian qua để chuẩn bị cho công tác cổng kiểm tra sắm tới. Các đoàn thể tập trung rà soát kiện toàn các chi đoàn, chi hội các ấp đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống và tố giác tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, quyết tâm thực hiện xây dựng nông thôn mới hoàn thành vào cuối năm 2023; định hướng nhiệm vụ năm 2024 trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025.