02753863501

Đảng ủy xã Tân Hào sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Minh Khôi – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh, đồng chí Lê Thanh Tòng – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện; đồng chí Trương Văn Phúc – Huyện ủy viên – Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Trần Thanh Trung – Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Phạm Văn Phết – Phó Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Mai Văn Ngợi – Phó bí thư – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Trưởng các ngành, đoàn thể, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Tân Hào.

           Nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của các phòng, ban, ngành của Huyện, Đảng bộ xã Tân Hào phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

         Sau khi tiếp thu Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 18/01/2021 của Tỉnh uỷ “về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ”; Kế hoạch số 45-KH/HU, ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ”; Đảng ủy đã cụ thể hóa thành Kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 05/3/2021 và triển khai trong nội bộ Đảng đạt 96,78%, đoàn viên, hội viên đạt 82,07%, quần chúng nhân dân đạt 70,03%. Công tác phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nhận xét đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm đảm bảo đúng nguyên tắc và đi vào thực chất; hằng năm Đảng bộ đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đầu nhiệm kỳ đến nay kết nạp 11/20 đảng viên mới đạt 55% so với Nghị quyết, hiện nay đang đưa 04 quần chúng ưu tú tham gia lớp đối tượng đảng và 02 đối tượng đang làm hồ sơ kết nạp; tổ chức trao tặng huy hiệu 30,40,45,50,55 năm tuổi cho 15 đồng chí. thực hiện tốt hướng dẫn số 16-HD/BTCTU của BTC TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong nữa nhiệm kỳ, Đảng uỷ xã đã đề nghị về trên ra quyết định xóa tên 06 đ/c; cho ra 06 đ/c. Hàng năm, Đảng ủy kiểm tra 6 chi bộ và 11 cá nhân, giám sát chuyên đề 6 chi bộ và 12 cá nhân; thực hiện tương đối tốt giám sát thường xuyên 12/12 chi bộ và các đồng chí chi ủy chi bộ. Kiểm tra ấp uỷ cùng cấp 9/15 đồng chí (trong đó, cấp uỷ viên: 8 đồng chí và 01 đồng chí UVBTVĐU) đạt 69,23%.  Ủy ban Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 03/12 chi bộ; giám sát chuyên đề 4 chi bộ và 07 cá nhân. Hằng năm kiểm tra tài chính đảng đối với Văn phòng Đảng ủy và kiểm tra 100% chi bộ trực thuộc (năm 2020), kiểm tra 70% chi bộ trực thuộc (năm 2021, 2022). Hằng năm kiểm tra tài chính đảng đối với Văn phòng Đảng ủy và kiểm tra 100% chi bộ trực thuộc (năm 2020), kiểm tra 60% chi bộ trực thuộc (năm 2021, 2022).

          Cơ cấu kinh tế tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tổ chức lại sản xuất ngành nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp và xây dựng nông thôn. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư ngày càng khang trang, đồng bộ. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

       Quang cảnh Đại hội – Ảnh: Tuyên giáo xã

         HĐND xã tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạt động. UBND xã bám sát chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết năm cùng như Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt công tác thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên, chăm lo xây dựng tổ chức đoàn, hội trong sạch, vững mạnh.

           Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận đánh giá những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Tòng – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị Huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Tân Hào đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Đồng thời đề nghị Đảng bộ xã cần tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiến hành rà soát các chỉ tiêu chưa đạt, chú trọng đến các tiêu chí về xây dựng xã Nông thôn mới, an ninh trật tự, chỉ rõ nguyên nhân, có biện pháp tập trung lãnh đạo để hoàn thành trong thời gian tới./.