02753863501

ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ XÃ TÂN HÀO (Nhiệm kỳ 2022 – 2025)

         Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCHU, ngày 19 /8/2022 của Ban Tổ chức Huyện ủy Giồng Trôm, Kế hoạch số 84-KH/ĐU ngày 06/9/2022 của Đảng ủy xã Tân Hào về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2022-2025, ngày 17/11/2022, Chi bộ ấp Tân Thị Đình tổ chức đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Trịnh Minh Khôi – Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi Trường Tỉnh – ngành tỉnh hỗ trợ xã; đồng chí Lê Thanh Tòng – Ủy viên Ban Thường Vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị Huyện Giồng Trôm – phụ trách tiểu vùng III; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Công an Huyện; đồng chí Trương Văn Phúc – Huyện ủy viên – Phó Trưởng Ban dân vận Huyện ủy Giồng Trôm – Phụ trách xã; đồng chí Trần Thị Ngọc Mai – Phó Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân Huyện; đồng chí Trần Thanh Trung – Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Phạm Văn Phết – Phó bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Mai Văn Ngợi – Phó Bí thư – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí cấp ủy, các đồng chí chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã và đảng viên thuộc Chi bộ ấp Tân Thị Đình.

         Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ ấp Tân Thị Đình đã lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt quy chế dân chủ, ấp đã xây thành công ấp văn hóa, an toàn về an toàn về an ninh trật tự; quan tâm xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, tinh thần yêu thương giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp; lãnh đạo thực hiện tốt giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, công tác phát triển đảng viên đạt theo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, ….Hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

         Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Trung – Bí thư Đảng ủy đã biểu dương những kết quả mà Chi bộ ấp Tân Thị Đình đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ ấp Tân Thị Đình cần phát huy, kế thừa các thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra. Đồng thời, sau Đại hội đề nghị Chi bộ sớm hoàn chỉnh hồ sơ trình Đảng ủy sở phê chuẩn nhân sự chi ủy Chi bộ.

         Với tinh thần dân chủ, khách quan, nghiêm túc, Đại hội đã bầu 03 đồng chí Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 và bầu đồng chí Đoàn Văn MInh, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ./.

            Một số hình ảnh tại Đại hội Đảng viên của Chi bộ ấp Tân Thị Đình